Filament am 15-10-17 um 14-11-MESZ invert 2 inet A